Shaepot Project Consulting   *Serveis integrals per a projectes
*Gestió intel·lectual de la informació
*Formació i coneixement de l'entorn
  cat esp
     
inici
   
 

Shaepot Project Consulting S.L. és una empresa dedicada a l'elaboració, gestió i consecució de projectes i estudis d'investigació de diferent índole i naturalesa.

Des de la seva fundació, al 2005, manté un col·lectiu dinàmic de professionals vinculats, provinents de diferents àmbits del coneixement, tots ells experimentats en el plantejament, la mecànica i el desenvolupament de tot tipus de projectes i estudis d'investigació.

Shaepot desenvolupa tant projectes propis com externs, duent línies de desenvolupament i experimentació versades en molts camps del coneixement, estant experimentada en projectes d'investigació empresarial, social i científica, desenvolupant des de projectes culturals fins a formatius, passant per tecnològics i socials. Per a això Shaepot s'encarrega de disposar tots aquells recursos adequats i eines necessàries per a la gestació, evolució, projecció i finalització o sostenibilitat de qualsevol tipus de projecte sent capaç de gestionar des dels recursos humans i tècnics necessaris fins als aspectes econòmics i administratius, passant pels seus protocols i difusió adequats.

Shaepot està al servei de l'empresa, col·lectiu o institució, agilitant procediments, investigant i reflexionant sobre les millors línies d'aplicació.

 
     
   
 

Quin és el significat de la paraula
Shaepot?
Què vol dir?
Per què aquesta empresa es diu
així?--> resposta

QR Shaepot Project Consulting